யாரோ கூறியது

எப்போது சொல்லப்போகிறாய்…..?
என் கனவுகளை
நிஜமாக்கினாய் ….
என் கர்ப்பனைகளுக்குச்
சிறகு வரைந்தாய்….
என் கவிதைகளுக்குப்
புது அர்த்தம் தந்தாய்….
என் மனதின்
தாழ்ப்பாளை உடைத்துத்
தூள் தூளாக்கினாய்….
என் பெண்மையை
உணர வைதாய் ….
என் வெட்க்கத்தின்
வேர்களுக்குத் தண்ணீர்
ஊற்றினாய்…
என் தனிமைகளையும்
விட்டு வைக்காமல்
திருடிக் கொண்டாய்….
என் மெளனங்களைக் கூட
மொழி பெயர்த்தாய்…
என் நினைவுப் பெட்டகம்
மொத்தமும் நீயாகிப் போனாய்…
உன் நினைவினைத்
தவிர என்னில்
எதுவும் இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டாய்..
உன் பெயரை மட்டுமே
சொல்லிப் பார்த்து
சிலிர்க்க வைத்தாய்….
என் மீதான உன் அன்பினை
உறவுகள் கூட கண்டு சொல்லிவிட்டன…
நீ மட்டும் ஏனடா….?
இன்னும் சொல்லவில்லை….?
எப்போது சொல்லப்போகிறாய்….?
நம் திருமணத்திற்குப் பிறகா….?

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: