நீ இல்லாத என் நாட்கள்.

யாரும் இல்லாத கடல் கரையில் நிற்கும் படகாய் என்னை உணர்ந்தேன்,
நீ இல்லாத என் நாட்களில்.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: