திருக்குறள்

“இறைவன் மனிதனுக்குச் சொன்னது கீதை, மனிதன் இறைவனுக்குச் சொன்னது திருவாசகம், மனிதன் மனிதனுக்குச் சொன்னது திருக்குறள்” — ஜெயபாரதி.

திருக்குறள் எண்ற அற்புத நூலினை அனைவரும் நமது வாழ்வில் மேன்மை பெற பின்பற்ற வேண்டும். மதுரை தமிழ் இலக்கிய குழு அரும்பாடு பட்டு இணையத்தளத்தில் திருக்குறளை படைத்து உலகிற்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதனை நாம் இங்கு முழுமையாக காணலாம்.

திருக்குறளின் முழு பதிப்பையும் இங்கிருந்து உங்கள் கணினிக்கு பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

ஒரு மிகச்சிறந்த வாழ்வியல் நூலான திருக்குறளின் முதல் அதிகாரத்தில் இருந்து சில குரல்களை இங்கு பதித்திருக்கிறேன்.

அறத்துப்பால்:

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.

இணையத்தில் தமிழை உலகிற்கே பறைசாற்றிகொண்டிருகும் இந்த வலைக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள்

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: